خانه اخبار مهم افزایش ۳۴ درصدی ورود خودرو به بوشهر/ بیشترین پلاک ها مربوط به کدام استان هاست؟