خانه اخبار مهم ایده افزایش استان‌های ساحلی در کشور را رد می‎کنم/ محدودیتی برای سرمایه‎گذاری سایرین در سواحل کشور نیست