خانه اخبار چرخان این سبک تجلیل‌ها، انگیزه نمی‌سازد، می‌کُشد!/ کاش طرحی نو دراندازیم