خانه اخبار مهم بازهم دست دولت در جیب مردم/ مشترکان برق بوشهر بدهکار شدند!