خانه اخبار مهم برگزاری 3 نمایشگاه تخصصی نفت و گاز در عسلویه