خانه اخبار مهم بمب‌گذاری در یکی از درمانگاه‌های بوشهر کذب است