خانه اخبار مهم بوشهر در منطقه زرد مجوزهای کسب و کار/ مدیرکل دارایی پاسخ نداد! + جدول