خانه اخبار مهم بومی‌گزینی برای اشتغال باید در اولویت باشد/ افزایش اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت