خانه اخبار مهم تجمع پرستاران بوشهری/ مسئولان قول آخر اسفند دادند