خانه اخبار مهم ترن هوایی در ساحل بوشهر ایجاد می‌شود/ نصف شهر در اختیار پایگاه‌های نظامی است