خانه اخبار ویژه تصاویری از متلاشی شدن یک درخت در تهران بر اثر بارش باران