خانه اخبار ویژه تصاویر/ آماده سازی پایتخت برای جشن انقلاب