خانه اخبار ویژه تصاویر/احمدی نژاد با «ماسک» آفتابی شد