خانه اخبار ویژه تصاویر حال خوب‌کُن، پس از بارش‌های اخیرِ تهران