خانه اخبار ویژه تصاویر/ خیابان‌های خلوت تهران در اولین روز بهار