خانه اخبار ویژه تصاویر/ طرح مسجدی که در باغ – پارک قیطریه تهران ساخته می‌شود