خانه اخبار ویژه تصاویر/ مدل جدید مرسدس با شتاب ۳.۴ ثانیه معرفی شد