خانه اخبار ویژه تهران، زد روی دست تمام پایتخت‌های جهان!