خانه اخبار مهم جهان با اینترنت ماهواره‌ای، اهالی تنگک درگیر آنتن دهی!