خانه اخبار ویژه تصاویر/ حرکت متفاوت یک مدرسه بچه‌های این منطقه را خوشحال کرد