خانه اخبار چرخان دردسر مردم در پمپ بنزین های بوشهر + عکس