خانه اخبار استانی رئیس شورای شهر بوشهر: ۹۹ درصد از کوچه‌های خاکی آسفالت شد