خانه اخبار استانی رئیس ورزش و جوانان مرکز استان معرفی شد + عکس