خانه اخبار مهم رشد ۱۱۶ درصدی اعتبارات استان/ ۵۰ درصد پست های اداری بوشهر بلاتصدی است/ مشکل برای ساختمان مجتمع فرهنگی عسلویه