خانه اخبار ویژه رهبرانقلاب:نامزد‌های انتخابات از اظهارات دشمن شادکن پرهیز کنند