خانه اخبار مهم رکورد بارندگی بوشهر تکرار می شود؟+نمودار