خانه اخبار ویژه ریزش بخشی از سقف یکی از کلاس‌های دانشگاه رازی