خانه اخبار مهم سیمکارت‌های گردشگران، تحقیر ایرانیان!