خانه اخبار مهم شاخص فلاکت؛ بوشهر در میان 3 استان پایین کشور ایستاد+ نمودار