خانه اخبار مهم وعده جدید استانداری بوشهر درباره مدیران پروازی و بازنشسته