خانه اخبار چرخان شیخ موسی، ضعیف ترین نماینده استان در ماجرای ته لنجی + جزییات