خانه اخبار مهم صادرات ۴۰۰ هزار یورویی شرکت های دانش بنیان بوشهر/ رتبه نخست تولید جلبک در کشور داریم