خانه اخبار ویژه صادق بوقی، ساسی مانکن را ضربه فنی کرد!+عکس