خانه اخبار ویژه صحبت‌های یار همیشگی عادل فردوسی پور در خصوص میثاقی