خانه اخبار چرخان طرح نور؛ یتیمی که هیچ کس به گردن نمی‌گیرد!