خانه اخبار ویژه عکس/ اولین نمایندگان زن مجلس در ایران، ۶۰ سال قبل