خانه اخبار ویژه عکس/ این خانه کوچک برنده جایزه معماری شد