خانه اخبار ویژه عکس/ بنری اینترنتی از دانشگاه مشهد که شاید دلهره‌آور است