خانه اخبار ویژه عکس/ تغییر چهره بازیگر «پایتخت» در سن ۷۱سالگی