خانه اخبار ویژه عکس/ توضیح خبرگزاری قوه قضاییه درباره اظهارات وکیل محمد قبادلو