خانه اخبار ویژه عکس/ تیپ عجیب و هماهنگ چند دانش‌آموز دختر در مدرسه