خانه اخبار ویژه عکس/ خبرنگار و عکاس اعزامی به جام جهانی، پناهنده شدند