خانه اخبار ویژه عکس/ در این منطقه از تهران می‌توانید به ۲۰ سال قبل سفر کنید