خانه اخبار ویژه عکس/ دورهمی بازیگران پایتخت در یک باغ