خانه اخبار ویژه عکس/رونمایی گلزار از وسیله نقلیه جدید و متفاوتش