خانه اخبار ویژه عکس/ سرگرمی جالب یک پسرِ هنرمند در متروی تهران