خانه اخبار ویژه عکس/ شاهکار عجیب زاکانی در نصب بنر حجاب در تهران