خانه اخبار ویژه عکس/ ظاهر عجیب گوجه‌فرنگی‌های پیدا شده در فضا