خانه اخبار ویژه عکس/ لحظه طلوع خورشید از کابین خلبان