خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش ارسطو به حذف سارا و نیکا از «پایتخت ۷»